Scrum / Agile methode

Scrum / Agile

Wat is de Scrum Methode?

Scrum is een Agile aanpak, dat wij als framework inzetten om software in teamverband te ontwikkelen. De onderstaande voordelen van de Scrummethode betrekken zich niet alleen op eenvoud maar vermijden ook veel overhead. De bedrijfslasten brengt u tot een aanvaardbaar niveau terug!

  • Scrum verhoogt de efficiëntie van het team.
  • De methode zorgt voor een optimale Return On Investment (ROI).
  • Door korte iteraties blijft u inzicht houden in de ontwikkeling van het product en kunnen wij snel schakelen bij veranderingen. Dit levert u geld op ten opzichte van traditionele methodieken.
  • Een gefaseerde oplevering van ontwikkelde software zorgt ervoor dat u grip houdt op uw product en biedt inzicht in de voortgang van de ontwikkeling.

Scrum verhoogt de effectiviteit van het team

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. De programmeurs van RAPIDE Internet pakken het project in gezamenlijkheid op. Elk teamlid ontwikkelt een onderdeel en is daardoor actief betrokken bij het afstemmen, plannen en het invullen van het op te leveren product.

Agile

'Agile' betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden heten 'iteraties' of 'sprints' en zijn als het ware kleine projecten op zichzelf, waarbij steeds een extra stukje van het totaalproject wordt ontwikkeld.