Git

Git

Wat is Git?

Git is een vrij gedistribueerd versiebeheersysteem. Het wordt ook wel een softwarebroncode-managementsysteem genoemd. De nadruk ligt op snelheid. Git is oorspronkelijk gemaakt door Linus Torvalds voor de ontwikkeling van de Linuxkernel.

Ontwikkel-, acceptatie- en live-omgevingen

RAPIDE Internet opereert in een ontwikkel-, acceptatie- en live-omgeving. Daarnaast zetten wij ook in op een omgeving die kortweg OTAP (ontwikkel, test, acceptatie, productie) genoemd wordt.

Broncode versiebeheer

Met behulp van het Git-versiebeheersysteem slaan wij de broncode op een centrale plek op. Hetzelfde proces wordt ook bij alle aanpassingen en hun geschiedenis toegepast. Een waarborg voor terugplaatsing van een oudere versie van een applicatie als er onverhoopt problemen mochten ontstaan.