Please rotate your screen
Aan de slag

Datadog monitoring

Datadog monitoring Groningen

Wat is datadog?

Datadog is een monitoring en analytische tool voor IT en DevOps teams. De tool kan verscheidene statistieken van de performance van uw website in kaart brengen. De software kan services monitoren zoals de servers, databases en naaste tools. Voor u en uw developers kan dit veel tijd besparen omdat het opsporen van problemen hierdoor geminimaliseerd worden omdat Datadog deze opzoekt.

Wat is het voordeel van Datadog?

In de praktijk is de realiteit dat veel problemen niet meteen op te lossen zijn. Er kan waardevolle tijd verloren gaan aan het opsporen van het probleem. Met het monitoren van uw server, applicatie, en bijvoorbeeld logbestanden weert u real-time hoe uw applicatie presteert. U bent in staat om problemen te correleren aan gebeurtenissen om zo pijnpunten op te sporen.

Maar datadog gaat verder dan alleen de monitoring. Traagheid, foutmeldingen of te weinig inzage kan met Datadog opgelost worden. Door de applicatie performance tool te koppelen aan uw server/applicatie kan snel data verzameld worden zodat het probleem direct wordt opgespoord.

Datadog integratie

Rapide Software zorgt voor de integratie van Datadog. Rapide Software adviseert, configureert en integreert Datadog voor je organisatie of klant. Het in gebruik nemen van Datadog is relatief snel te realiseren en doen wij middels een daarvoor door ons ontwikkelde standaard configuratie.

De toegevoegde waarde vind je vervolgens bij het verder verkennen van de resultaten, adviezen bij eventuele uitbreidingen, een grotere datacollectie of het koppelen van andere diensten binnen uw dashboards.

Datadog videotour